Pages


Stowarzyszenie Wolontariuszy Na Rzecz Dzieci „Mały Książe”

                 
               Stowarzyszenie Wolontariuszy Na Rzecz Dzieci „Mały Książe” powstało w 1999r. podczas pierwszego turnusu rehabilitacyjno - edukacyjnego dla dzieci i rodziców dotkniętych problemem HIV/ AIDS. Inicjatorami założenia organizacji byli głównie właśnie rodzice wychowujący dzieci z HIV/ AIDS oraz osoby zawodowo zajmujące się tą problematyką. Podstawowym argumentem podjęcia takich działań był wyraźny brak programów rodzinnych, poruszających potrzeby tej grupy, w działających organizacjach. Podejmowane działania, ich zakres i formy były i są dostosowywane do potrzeb odbiorców. Wspólnie z rodzicami i ekspertami stawialiśmy pierwsze kroki. Obecnie planowane działania określane są również według potrzeb rodziców, młodych ludzi żyjących z HIV/ AIDS, jak też dzieci.

Witamyi ! 

            


Send us a comment here

„Dzieciństwo z HIV może być szczęśliwe ”

Warsztaty edukacyjne skierowane do rodziców/opiekunów wychowujących dzieci żyjące z HIV/AIDS:

Celem projektu jest podwyższenie kompetencji wychowawczych rodziców/opiekunów prawnych dzieci, które żyją z chorobą przewlekłą.

W zajęciach weźmie udział 30-40 rodziców/opiekunów oraz ich dzieci w wieku 0-13 lat z terenu całej Polski. Podczas, gdy rodzice będą brali udział w zajęciach, wykwalifikowani wychowawcy oraz wolontariusze zapewnią dzieciom ciekawe atrakcje.

Opieka nad dzieckiem zakażonym HIV wymaga bardzo dużego zaangażowania ze strony rodziców. Terapii antyretrowirusowej nie można przerywać, leki muszą być podawane o właściwych porach, z właściwym posiłkiem. Konieczne są też regularne wizyty kontrolne, często w klinice oddalonej nawet o kilkaset kilometrów od miejsca zamieszkania. Biologiczni rodzice muszą radzić sobie również z własną chorobą, skutkami ubocznymi leków. Część dzieci jest wychowywana przez jednego rodzica, w rodzinach zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych. Niektóre rodziny są w trudnej sytuacji materialnej, socjalnej . Są wśród nich również rodziny dysfunkcyjne. Dodatkowym obciążeniem jest problem stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS (np. odmowa przyjęcia do przedszkola, na kolonie, odrzucenie lub szykanowanie ze strony rodziny,znajomych). Ukrywanie choroby zmniejsza możliwość uzyskania wsparcia społecznego na tym samym poziomie co w przypadku innych chorób przewlekłych.

Im więcej trudności się nakłada tym bardziej rodzice skupieni są na bieżących potrzebach. Najczęściej w swoim miejscu zamieszkania nie mają możliwości skorzystania ze wsparcia wyspecjalizowanego psychologa, któremu mogliby zaufać. Czasem nawet nie szukają takiego wsparcia…

Chcąc wesprzeć rodziców w wychowaniu małych dzieci żyjących z HIV/AIDS przygotowaliśmy projekt:

„Dzieciństwo z HIV może być szczęśliwe”

Działania i ich cele:

1. Warsztat z lekarzem.

-Podniesienie wiedzy na temat aspektów medycznych związanych z HIV/AIDS.

- Poprawienie współpracy rodziców z personelem medycznym.

-Odpowiedź na rodzące się pytania dotyczące leczenia.

2. Warsztat z psychologiem.

-Podniesienie umiejętności interpersonalnych.

-Podniesienie kompetencji w opiece nad dzieckiem.

-Trudności wychowawcze-jak sobie z nimi radzić?

-Specyfika opieki nad dzieckiem z chorobą przewlekłą.

-Przygotowanie rodziców do rozmowy z dzieckiem na temat choroby: jak i kiedy poinformować dziecko o tym, że jest zakażone HIV i konsekwencji życia z wirusem (jest to długi proces wymagający pracy i wsparcia rodziców ze strony specjalistów ,najlepiej od najmłodszych lat dziecka).

3. Warsztat z dietetykiem.

-Zwiększenie wiedzy na jakie problemy zdrowotne jest narażone dziecko z powodu długotrwałego przyjmowania terapii ARV.

-Podniesienie wiedzy na temat diety i zdrowego trybu życia jako profilaktyki niektórych schorzeń.

4. Spotkanie z pracownikiem socjalnym.

-Podniesienie wiedzy na temat przepisów i ustaw dotyczącej pomocy społecznej.

-Zwiększenie wiedzy w jakich instytucjach szukać pomocy.

5. Spotkanie z przedstawicielem Krajowego Centrum ds. AIDS – agendy Ministra Zdrowia

-Zwiększenie wiedzy na temat praw pacjenta oraz praw osoby żyjącej z HIV/AIDS.

-Zwiększenie wiedzy odnośnie możliwości szukania pomocy w przypadku przejawów dyskryminacji lub stygmatyzacji osób zakażonych.

6. Konsultacje indywidualne.

W trakcie trwania projektu uczestnicy będą mieli możliwość indywidualnych konsultacji ze specjalistami prowadzącymi zajęcia.

Wspólne zajęcia dla rodziców i dzieci.

-Zabawy integracyjne z elementami metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.

Celem zajęć będzie ,poprzez wspólne, aktywne spędzanie czasu ,pogłębienie więzi między rodzicami i dziećmi. Zabawy te tworzą przestrzeń do współdziałania, pogłębienia zaufania, zwiększenia poczucia bezpieczeństwa oraz dają dużo radości.

- Wspólne wyjście na kręgle / salę zabaw .

Dzieci i rodzice będą mieli możliwość przyjemnie i aktywnie spędzić czas podczas wspólnej zabawy.

Wieczorami odbywać się będą atrakcje integrujące grupę: ognisko, dyskoteka z karaoke ,kalambury, dla dzieci i rodziców.

-Grupa wsparcia

Zainicjowanie grupy wsparcia . Rodzice dzieci zakażonych HIV mają szanse nawiązać trwałe relacje, dzielić się zarówno problemami jak i radościami dotyczącymi wychowania dziecka i nie tylko. Mogą wspierać się nawzajem nie tylko podczas warsztatów ale przez cały rok.

Zagłosuj tutaj
Wiecej ...

For 2009 

Nazse programy na rok 2009


        Nasze plany na rok 2009 jak zawsze skierowane są do dzieci i rodzin żyjących z HIV/AIDS. Każdego roku organizujemy turnus wakacyjny dla dzieci w wieku 7 – 15 lat, obecnie zaplanowany na pierwszą połowę lipca, ale zgłoszenia prosimy przysyłać do 30 marca  2009 r., ponieważ musimy zamknąć rezerwację w Ośrodku Wypoczynkowym. Z przykrością muszę napisać, że HIV/AIDS nadal jest chorobą „naznaczającą” i często nie akceptowaną. Również w Ośrodkach, dlatego nie możemy umieścić na stronie dokładnej lokalizacji. Informacje te będą dostępne dla potencjalnych uczestników. Ale uchylimy rąbka tajemnicy, gdyż jest atrakcyjna. Jedziemy blisko granicy czeskiej i niemieckiej, co pozwoli nam na mały skok do czeskiej Pragi, do Drezna i Gorlitz w Niemczech. Zwiedzimy ciekawe miejsca w okolicy: kopalnie, elektrownię, zamczyska. Serdecznie zapraszamy...

       
      
Pełny tekst jest dostępny na  CD4.plNaszym   sponsorzy

Kontakt


        Tel. +48 607876340 
.
.

Mały - Książe